Požiarna ochrana a BOZP v Senici

Hľadáte spoločnosť zaoberajúcu sa poskytovaním služieb a školení požiarnej ochrany (PO), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)?  Ing. Katarína Marečková - Služby PO a BOZP Vám zabezpečí komplexné služby a školenia v oblasti PO a BOZP.

Hlavnou činnosťou Ing. Kataríny Marečkovej je zabezpečovanie komplexných služieb v oblasti požiarnej ochrany (PO) a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).
 Ako garanciu poskytovania kvalitných odborných služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prikladám prehľad najdôležitejších osvedčení a oprávnení na vykonávanie týchto činností.

BOZP Senica - OPRÁVNENIE: "Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce BOZP Senica - OSVEDČENIE: "Autorizovaný bezpečnostný technik BOZP Senica - OSVEDČENIE: "Lektorské vzdelávanie pracovníkov špeciálnych profesií BOZP Senica - OSVEDČENIE o odbornej spôsobilosti


Našimi službami a poskytnutými školeniami v oblasti BOZP dosiahnete:


 • splnenie povinností, ktoré Vám vyplývajú z legislatívnych predpisov
 • odbremenenie od neustáleho sledovania zmien v legislatíve
 • úsporu času
 • poučenie zamestnancov
 • zníženie nákladov

Pri poskytovaných službách sa snažím v maximálnej možnej miere zosúladiť potreby a želania zákazníka v oblasti PO a BOZP s požiadavkami platnej legislatívy. Rovnako sa snažím vyhľadávaním najoptimálnejších riešení dosiahnuť minimalizáciu Vašich nákladov spojených so zabezpečením povinností v oblasti PO a BOZP.

Zákazníkom, firmám a spoločnostiam ponúkam:

 • individuálny prístup
 • odbornosť
 • záujem o riešenie Vašich konkrétnych problémov
 • neustály kontakt a poradenstvo


Školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre Vašich zamestnancov


Ak potrebujete svojim zamestnancom zabezpečiť školenia PO a BOZP v zmysle aktuálnej legislatívy, prípadne akékoľvek služby v tejto oblasti, neváhajte a kontaktujte Ing. Katarínu Marečkovú na telefónnom čísle +421 905 632 126, e-mailom na mareckova.katka@gmail.com alebo cez kontaktný formulár.

BOZP Senica - protipožiarna ochrana, školenie BOZP, bezpečnosť pri práci, požiarna ochrana

Školenia PO a BOZP | Senica

 • Služby a školenia PO a BOZP
  Rýchlo - Lacno - Kvalitne

+421 905 632 126

Okrem vyššie uvedených služieb v oblasti PO a BOZP ponúkame aj pestovateľské pálenie ovocia v pálenici u Varsíkov.


PO a BOZP - kontaktujte Ing. Katarínu Marečkovú

Adresa:
Ing. Katarína Marečková
Horná Dolina 6
906 41 Podbranč
Tel:. +421 905 632 126
E-mail: k.mareckova@zoznam.sk
E-mail:
mareckova.katka@gmail.com